ZDE: Zpráva o stavu ŽP Lázně Bohdaneč v r.2014 .  

Červen 2017: No tak se po 3 letech můžeme zamyslet nad tím, co je ve městě nového... Starosta Štěpánek byl odejit, protože se nelíbil PB a po pravdě řečeno, jeho postupy a jednání byly horší, než jeho předchůdkyň. Veřejné besedy Na Palubě byly naprosto nepřipravené a koncepce řešení dopravy ve městě zmatená.  Ale jeho následník není rovněž žádný lumen a jak jsem byl na posledním zasedání zastupitelstva, tak tam opět šlápli někam kam neměli a táhnou to za sebou. Když jsem se jako občan přihlásil o slovo k věci, o které vím víc než celé zastupitelstvo dohromady, tak mi pan starosta odebral slovo tak rychle, že jsem se nestačil divit. A dvakrát... Pak se na mne obrátil jeden ze zastupitelů že když jsem tam jako občan, tak abych ostatním občanům ve městě vyřídil.... Nestačil jsem se divit, co máme v zastupitelstvu. A ještě jeden vzkaz pro občany: Na radnici přišel požadavek města Pardubice, aby naše město přispělo Pardubicím na odkoupení spalovny v Rybitví, a to částkou 1,17 milionu Kč. Drzost a pitomost, kterou dokonce pochopila i většina zastupitelů a tak se požadavku nezbavili tím, že by dali usnesení, že s tím nesouhlasí a proč to platit, ale usnesli se na tom, že to vzali na vědomí a dost. Tak mne napadá, že co když o tom příspěvku klidně rozhodne rada? A proč město Pardubice kupuje spalovnu na území obce Rybitví? Ví někdo, co se bude dělat s nebezpečným odpadem? Budeme jej dál skládkovat jako časovanou bombu pro naše děti?

A mimochodem, jsme asi jediné lázeňské město v republice, které po celé volební období nemá komisi životního prostředí....

Jak se můžeme podívat na volby zastupitelů 2014?

Dívám se na seznamy kandidátů a srovnávám je s minulými a předchozími volbami. Některé strany se prostě nenápadně přejmenovaly na něco pro město, jak je dobrým zvykem, ale jinak nic nového. Cibulkův Pravý Blok se například přejmenoval na Pro Bohdaneč... To PB jim zůstalo. Místo Unie Svobody paní starostky máme už nějaký čas Nestraníky a z části ODS je skupina Nezávislých (na kom?) a pan Makovský přešel do Ťopky. Změna s číslem 1 je spolek nesourodých a dosud krom soudruha Tlustoše ve městě neaktivních osob. Abych nezapomněl, je tam jako tahák velitel hasičů. Je divné,že tu chybí ANO.  Všichni slibují, ale nikdo neřekne, co už udělal.

V Bohdanči se všichni pod vlivem velkých debat vymezují proti něčemu, hlavně proti dopravě a písníku, aniž by věděli, že doprava už dávno poklesla na hlavním tahu na polovinu a nic s tím neudělají, a všichni chtějí najednou věci, které jsem léta prosazoval v zastupitelstvu a vždycky to zrovna oni zatloukli. Třeba osvětlení cyklostezek, to jsem prosazoval od projektu v r.1996, dodnes to není a paní starostka nechala postavit paskvily. Hlavně že máme drahou a krásnou fontánu, ale kolik bude stát její provoz se nás paní starostka v zastupitelstvu nikdy neptala a její provoz začala omezovat, až když jsem to vyčíslil skoro na milion ročně. První finanční příspěvek pro sdružení Škroup jsem navrhl a prosadil já ve svém prvním volebním období, od té doby ho dostávají pravidelně. O průhlednost financování odpadů jsem bojoval s radnicí celá léta, stejně jako o financování lesů. Případ lesů skončil u soudu v Boleslavi pro daňové úniky. Lítal v tom syn paní starostky jako poradce a ten, kdo tam lesního hospodáře vybíral a prosadil. Ze školy a školky všichni chtěli ukrást peníze z rozpočtu a teď dělají, že je školka a škola náramně zajímá. Ale kolik se do toho pro děti vrazilo? Rozšíření školky o jeden pavilon jsem protlačil  v roce 96 já většinou jednoho hlasu, podobně chodník přes most u Techniku pro děti chodící do školy na Lužci, včetně osvětlení. V roce 1996-8 jsem byl patronem obnovy hasičského sboru a zajišťoval jsem opravu tehdejší stříkačky Liazky a nové vybavení a výcvik. A mohl bych také doložit, jak se stavěli všichni k požadavku na piáno do školky za pitomých 10 tisíc, který jsem dával do rozpočtu na základě požadavku ředitelky. Dokázali se o tom hádat hodinu. Na můj návrh byly nasvíceny alespoň některé přechody pro chodce. Rozšíření školky jsem za město dozoroval, stejně jako rekonstrukci domu pečovatelské služby. Kdybych tam nezasáhl, tak se vyměnila jen polovina krovů a dnes by byla střecha dole, protože to bylo prolezlé dřevomorkou. Když jsem navrhl jako příspěvek města dát na opravu krovů kostela dřevo z městských lesů a nechat ho dobře proschnout, aby oprava byla k něčemu, byl jsem v zastupitelstvu za hlupáka, protože na to máme firmy. Podívejte se, jak se dneska střecha kostela pronáší, protože byla provedena ze špatného a neproschlého dřeva. Nevím, proč se ausgerechnet teď musela udělat výměna střechy radnice, ale jistě by bylo zajímavé vědět, kam se poděl měděný plech, ze kterého byla. Měděné střechy mají obvykle daleko větší výdrž, než měla ta naše. Co takhle Zelená brána? Ta nová střecha je možná historicky hezčí, ale za kolik?

Do zastupitelstva se hrnou lidé, kteří o té práci nic nevědí, na činnosti města se dosud nepodíleli ani v komisi a jsou proti něčemu, ale tam je potřeba lidi, kteří dokážou přemýšlet a být pro nějaký rozvoj a postup, ne pro zakonzervování dosavadního stavu. Ti, kteří přišli na jednání zastupitelstva jednou za život když byli pro podporu výkupu pozemku paní iniciátorky petice Papákové? To bychom měli Bohdaneč zase jako před 100 lety, ale nemůžeme žít v muzeu. Když jsem se postavil proti tomu, jak tu nakládala s odpady firma podporovaná jistou koalicí a ta firma neudělala ani pořádnou nabídku a vyhrála jiná, tak se výběrové řízení prostě rozhodnutím rady na návrh starostky zrušilo a firma jela dál pěkně potichu. Proč se to tak udělalo a kdo z toho měl profit? Už nikdy potom jsem nebyl jmenován do výběrové komise....

Někteří mluví o podpoře podnikání, ale jakého, když jediný podnikatelský záměr chtějí zatlouct a na jiný tu není prostor ani lidi. Jak chtějí pomáhat podnikání, když obchodníci krom Vietnamců zavřou krámy v 16 hodin? Budou dělat zase tunel na peníze jako pan Makovský s dalším panem ekonomem Stratilem z Kopřivníku , když vymysleli podporu podnikatelů formou vracení daní přes městský rozpočet stylem čím víc platíš, tím víc Ti dáme? Ukradli z města několik milionů do svých kapes. A obětavě prosazují do městských správních a dozorčích rad svoje rodinné příslušníky na dobře placená místa.  přes 10 let jsem na radnici bojoval proti tomu, aby tam paní starostka zaměstnávala svého syna Jana, který tam jen dělal dusno a nebyl k ničemu. Teď ho přesunula do poradenské firmy GAREP, která pro město dělá další „poradenské“ zakázky o ničem. Na kandidátce jí podpírá ještě její dcera, členka redakční rady Zpravodaje města... Budeme tohle i nadále podporovat?

Cyklostezky, kanalizaci a prodloužení trolejbusu ke mlýnům jsem navrhoval a prosazoval od roku 1996. Chtěl bych zkusit oživit někdejší divadelní ochotnický spolek a pořádání divadelního festivalu Langrův divadelní Bohdaneč v sokolovně, jestli se povede jí opravit.

Chtěl bych, aby radnice dělala věci které má dělat a dělala je správně, tedy pro lidi z města, protože k tomu ta radnice je. Není k tomu, aby se jejím prostřednictvím živili někteří vybraní. Dělal jsem řadu let spoustu věcí pro město zdarma nebo za vysloveně režijní odměnu, protože to považuji pro své město za správné. Ale nemůžu se dívat na to, jak spousta supů krouží kolem funkcí a těší se na to, jak si rozdělí městský rozpočet. Včetně poplatků za odpady.... Jiní slibují co je jejich povinností – a většina ze zvolených si ani hodinu nepamatuje, co slíbili ve slibu zastupitele při nástupu do funkce. A zase tam kandiduje dost vysoko pan Jurenka, který dokázal dříve za celé volební období přijít do zastupitelstva jen jednou do roka, byl jsem u toho... Ale asi už toho nějak moc pamatuji, a chtěl jsem to voličům připomenout.

Děkuji všem za pozornost a zkuste vybírat s rozumem.... sliby jsou chyby!  (říjen 2014)

 

Co se děje na bohdanečské radnici?

Otázka vskutku aktuální, paní starostka vydala tiskem a rozeslala za peníze radnice leták se žádostí o podporu českých lázní. Zase pěkný kousek pokrytectví... Když totiž město vlastnilo 14% akcií našich bohdanečských lázní, nechala je všechny (až na tzv. zlatou akcii) prodat prostřednictvím politicky spřáteleného zprostředkovatele. Když jsem se proti tomu postavil, sdělila, že město ty akcie nepotřebuje a do činění v lázních mluvit nebude... Stálo mne to tenkrát pozici místostarosty, stalo se v roce 1996, nicméně není zapomenuto. Od té doby máme místostarosty, kteří s paní starostkou úspěšně souhlasí, a to i v řadě dalších kauz úspěšně tunelujících městský majetek. Naposledy je otevřená kauza uložených peněz ve společnosti Key Investmens, která oznámila krach 29.6.2012 a zmizelo v ní sousta peněz řady měst a obcí, včetně pražských městských částí. Ale nikde se o tom nepíše ani nemluví - je to čistá politika paní starostky Jeníčkové?

Nikoho v zastupitelstvu rok nezajímalo, kde jsou naše městské peníze a nepadlo o tom ani písmeno v městském Zpravodaji, zato se v činnostech na radnici opět úspěšně uchytil syn paní starostky (pro ty co to nevědí, jmenuje se Jan Voborník a před lety  byl z radnice vyexpedován, protože zneužíval svoje postavení). V listopadovém zastupitelstvu se o tom mluvilo jen velmi opatrně, a nikdo neví, kolik že peněz město v téhle kauze ztratilo. 

Naše radnice přestala zveřejňovat zprávy o produkci a prodeji separovaných odpadů a když jsem začal mít dotazy, kolik činí z tohoto hospodářství příjmy, byl jsem hrubě odbyt panem tajemníkem Mrázkem. Hlavně, že se chystá zdražení poplatků za komunální odpad, ale že město s odpady podivně hospodaří, je každému jedno.

Naše radnice přestala zveřejňovat také zprávy o hospodaření v lesích, aby náhodou někdo neviděl, kolik se vytěžilo a prodalo dřeva a za kolik. Nepíše se ani o tom, kolik kdo dal za opravy a zprovoznění fotbalového stadionu. Je dobře, že má mládež kde sportovat, ale nesmí se to dělat prostřednictvím tunelu peněz do něčí kapsy. To je lepší ty peníze vrazit do opravy a provozu sokolovny nebo do opravy školy. Tam se peníze pořád nějak nemohou najít....

 

Co si myslím o aféře kolem doktora Ratha a nejen o ní?

Nevěřím, že by tento člověk byl tak hloupý a nechal se tak jednoduše chytit. Z toho plyne, že akce byla předem připravena jako provokace a má jasný politický kontext, vedoucí především k likvidaci ČSSD na politické scéně. Jednoznačně k tomu vede přímá souvislost s osobou pana Kubiceho a shoda scénáře s Kubiceho podvrhem před volbami 2008. Vede k tomu i způsob zadržení a publicity kolem dr.Ratha a způsob a stupeň uvalení vazby na poslance parlamentu. Bohužel nevíme, kam vedou další nitky, ale doba a způsob zadržení poslance ve vyšetřovací vazbě je v našem státě zcela bezprecendentní a nesrovnatelná s postupem vůči paní poslankyni Parkanové. Politicky jasně motivovaný případ využil velmi dobře psychologicky toho, že dr.Rath nevystupoval vždy zcela sympaticky a měl image protivného chlapa a snadno se tím pádem proti němu získává podpora těch, kteří věří všemu co jest psáno kdekoli...

červen 2012

Kauza pokračuje, a podívejme se, jak rychle byla venku z basy paní Nagyová, a to se u nich zajistilo významně větší množství peněz a cihly zlata. A s tím chtěla pokračovat stará vláda v činnosti? Vůbec se nedivím, že pánové Kalousek a Schwarzenberg křičí o pošlapání demokracie, když se jim šláplo na penězovody... Jenže penězovody nejsou demokracie!!!

červenec 2013

Soudy se rozhoupaly a rozhodly, že vazba dr.Ratha byla nezákonně prodlužována. Potvrdily tak to, co jsem napsal už v červnu 2012.....

leden 2014