Chodíte se v létě koupat ? Čtěte dále!!! Aktuální stav v letošním létě je zde 

Hygienická pravidla a hodnocení kvality vody

Seznam lokalit užívaných obvykle veřejností ke koupání - okres Pardubice

(kurzívou napsané jsem zatím nehodnotil)

Jak vypadá kvalita vod v našem okolí ? Orientační informace a popis jednotlivých lokalit  najdete ZDE

Ve volné přírodě:

Písník Stéblová - Hrádek

Stéblová Čeperka, písník Gigant

Písník Franťák

Písník Oplatil II

Písník Březhrad

Písník Opatovice - za elektrárnou

Písník Mělice

Písník Lohenice (Malé Mělice)

Rybník Břehy - Buňkov

Koupaliště - požární nádrž Chýšť

Písníky Malá a Velká Černá u Bohdanče

Chrudimka Nemošice

Loučná Sezemice

Holice - rybník Hluboký

Labe nad zdymadlem Pardubice

Staré Labe za koupalištěm v Cihelně

Koupaliště, vybavená pro provoz - bez ohledu na stupeň technologického zabezpečení:

Moravany, Duhový rybník

Koupaliště Veliny

Koupaliště Horní Jelení

Koupaliště Choltice

Koupaliště Jezbořice

Koupaliště Slepotice

Koupaliště Lázně Bohdaneč (dlouhodobě uzavřeno)

Bazény s kontrolovanou úpravou a cirkulací vody (nejsou předmětem tohoto hodnocení):

Koupaliště Pardubice - Cihelna

Plavecký areál Pardubice Na Olšinkách

Frekventované lokality užívané mimo okres Pardubice:

Přehrada Seč

Rybník s koupalištěm Lanškroun

Rybníky Kraskov

Heřmanův Městec - Konopáč

Rybník Nová Ves (RK)

Písník Borohrádek

Písníky u Kosic (Nechanicko)

Koupaliště a kemp Chlumec nad Cidlinou

Pro koupání platí v ČR od r. 2011 nový hygienický předpis, kterým je zákon 151/2011 Sb.  s prováděcí vyhláškou 238/2011 Sb. Nahrazuje dřívější 464/2000 Sb. s řadou povinných kriterií a vyhlášky ministerstva zdravotnictví č. 135/2004 Sb. a vyhl. 152/2008 Sb. Další právní úprava je ve vodním zákoně, který pod číslem 254/2001 Sb. platí od 1.1.2002 samozřejmě s řadou novel. Evropská směrnice má číslo 2006/7/ES.

Z důležitých indikátorů, o kterých je řeč na těchto stránkách, je možno poukázat na obsah a složení mikroorganismů: Dříve bylo povoleno maximálně 10.000 organismů fytoplanktonu pokud ovšem netvořily vodní květ, doporučená hodnota byla méně než 2.000 organismů v 1 ml vody. Průhlednost vody by neměla být menší než 2 metry, nejméně však 1 metr. Biologický stav (index saprobity IS) má být nejvýše 2,5 a doporučuje se pod 2,2. Kontrola by měla být u úředně schválených koupališť prováděna ve 14 denních intervalech, a to na náklady provozovatele.  Koupací vody stanoví ministerstvo zvláštní vyhláškou a přírodní lokality jsou v ní dost účelově omezeny.

Operativní servis stavu našich koupališť pomocí biologických indikátorů, které jsou rychle zpracovatelné a spolehlivé, ale nenahrazují úplný rozbor kvality vody provádí Ing. Jiří Klicpera - Inženýrská ekologie. Provozovatelé si jej mohou objednat na adrese klicpera@iol.cz nebo na tel-fax 466 921 106 a 602 649 164.

V současné době se hodně píše o nebezpečí toxických sinic. Ty mohou způsobit u člověka vyrážky i záněty spojivek, u zvířat při vypití většího množství i úhyn dobytka, jejich toxiny jsou totiž ještě desetkrát jedovatější, než nejsilnější přírodní jed, jihoamerický indiánský šípový jed kurare. O nich ještě dále. Problémy však mohou způsobovat i jiné organismy, zde například obrněnky zápachem po rybině.  Jak však vypadá voda na nejfrekventovanějších koupacích místech viz také dále.

Takhle se zpracovává hydrobiologický rozbor.

Biologický obraz lze hodnotit podle stupnice Indexu Saprobity (IS),

IS může nabývat číselně hodnot 1 až 5 (1 nejlepší, 5 nejhorší).

Hodnota pH má být mezi 6 a 9 a IS do 2,5, doporučená hodnota IS je však menší než 2,2.

Kriteria jsou shodná v naší i evropské normě (Směrnice 76/160 EEC v platném znění byla nahrazena již zmíněnou 2006/7/EC).

 

Co je dobré vědět - radí RNDr. Blahoslav Maršálek z Brna :

(Dr.Maršálek je v současné době jeden z našich největších specialistů na sinice a světově uznávaná kapacita - pozn. J.K.)

V rybníku nebo přehradě žije přirozeně kromě ryb ještě celá řada drobných organismů. Některé jsou vidět pouhým okem, jiné pouze pod mikroskopem. Drobným, volně ve vodě se vznášejícím organismům se říká plankton. Ten lze rozdělit na fytoplankton (plní ve vodě stejnou úlohu jako na souši rostliny) a zooplankton (mimo jiných známé perloočky - dafnie), který se fytoplanktonem živí. Pro vodní rekreaci má největší význam přítomnost fytoplanktonu a bakterioplanktonu, protože tyto mikroorganismy mohou způsobovat zdravotní problémy. Fytoplankton se skládá ze dvou velkých skupin organismů: řas a sinic (sinice = cyanobakterie). Řasy i sinice mají sice ve vodě podobnou úlohu, ale z hlediska vlivu na lidské zdraví jsou sinice mnohem nebezpečnější.

Pokud je fytoplanktonu ve vodě přítomno větší množství, vytvoří se v ní tzv. vegetační zákal. I když zákal ve vodě může mít různé příčiny a nemusí nutně znamenat vyšší množství fytoplanktonu, vždy poukazuje na sníženou kvalitu vody.

Některé sinice mají schopnost vystoupat ke hladině a hromadit se zde v podobě zelené kaše nebo drobných, až několik milimetrů velkých částeček (někdy se podobají drobnému jehličí, jindy připomínají zelenou krupici). Takovému nahromadění sinic u hladiny se říká vodní květ sinic. Nejčastěji se vodní květy sinic vyskytují koncem léta (v srpnu nebo první polovině září). V posledních letech (zejména na některých lokalitách) dochází k masovému rozvoji sinic (cyanobakterií) již v průběhu června.

Jaké zdraví škodlivé látky sinice produkují a jaké může mít koupání ve vodě se sinicemi následky ?

  1. Sinice obsahují látky, které způsobují alergie. U koupajícího se člověka, podle toho, jak je citlivý a jak dlouho ve vodě pobývá, se mohou objevit vyrážky, zarudlé oči, rýma. Alergické reakce mohou vyvolat i některé řasy.
  2. Sinice také mohou produkovat různé toxiny (jedovaté látky). Podle toho kolik a jakých toxinů se do těla dostane se liší i projevy: od lehké akutní otravy projevující se střevními a žaludečními potížemi, přes bolesti hlavy, až po vážnější jaterní problémy. Není sice známo, že by na otravu sinicemi při vodní rekreaci někdo zemřel, ale vyskytly se případy úhynu zvířat, která pila vodu obsahující sinice, a dokonce případy úmrtí lidí po pravidelném pití vody vyrobené ze zdroje s masovým rozvojem sinic.

Lidé při koupání často nechtěně vypijí trochu vody (až 1 - 2 dl) a s ní i přítomné sinice (a také toxiny, které jsou v nich obsaženy). Riziko se zvyšuje u dětí, které vody vypijí zpravidla více a jejich tělesná hmotnost je menší. Pokud sinice netvoří vodní květ, není pravděpodobné, že po jednom vykoupání vznikne vážné onemocnění. U alergiků se však mohou vyskytnout přecitlivělé reakce, především různé kožní problémy, záněty a alergické reakce očí a spojivek. Riziko se zvyšuje s délkou pobytu ve vodě, opakovaným koupáním po více dnů (týdnů) a samozřejmě i množstvím sinic ve vodě.

Pokud se však ve vodě objeví vodní květ a dojde k jeho náhodnému polknutí, může následovat i vážné poškození zdraví.

Jak poznám, jestli voda, ve které se chci vykoupat, obsahuje sinice nebo řasy ?

Zda jsou ve vodě sinice nebo řasy lze poměrně dobře rozeznat následujícím způsobem: láhev se zúženým hrdlem (lze použít třeba průhledné lahve od balených vod) naplníme zcela vodou a necháme alespoň 20 minut stát v klidu na světle. V případě, že se u hladiny vytvoří zelený kroužek tvořený zelenými organismy ve tvaru "sekaného jehličí nebo zelené krupice" (a voda přitom zůstane čirá), jedná se z největší pravděpodobností o sinice. Jestliže zůstane voda zakalena rovnoměrně nebo se začne tvořit větší zákal u dna, půjde pravděpodobně o řasy. (Tento test je ale jen screeningový a málo spolehlivý - poszn.JK)

Ještě jednodušším testem je vstupovat do vody opatrně (aby se nezvířily usazeniny ze dna) a pozorovat, zda se okolo kolen ve vodě nevznášejí drobné zelené částečky. Když ano, jedná se pravděpodobně o sinice.

Několik rad

  1. Největší nahromadění sinic (i toxinů) vzniká právě při vodním květu. Koupání ve vodě obsahující vodní květ nelze rozhodně doporučit.
  2. Pokud vás bude zajímat, zda se ve vaší rekreační nádrži sleduje kvalita vody, obraťte se na příslušnou hygienickou stanici (sledují se i další ukazatele - nejenom fytoplankton). Telefon a adresu najdete v každém telefonním seznamu. (Pro Pardubice by mělo platit číslo 466 531 930, pozn. J.K.).
  3. O zvýšeném výskytu sinic na řízených koupalištích ve volné přírodě by veřejnost měla být informována (např. výstražnými tabulemi).
  4. Pokud se chcete koupat ve volné přírodě, kdekoliv mimo oficiální koupaliště, zkuste před vstupem do vody některou z výše popsaných metod na rozlišení řas a sinic.
  5. Když už se rozhodnete pro koupání ve vodě obsahující sinice, nebo kde je dokonce vytvořen vodní květ, doporučujeme (je-li to možné) se po vykoupání osprchovat čistou vodou a odstranit tak z pokožky řasy a sinice, které na ní po pobytu ve vodě ulpěly. V tomto případě by kontakt těla s vodou při plavání neměl být delší než cca 10 minut, což je orientační doba; liší se u každého člověka například s věkem a nepřímo ji lze stanovit jako "rozmočenou kůži prstů", která více přijímá látky ze svého okolí. Tohoto jevu se využívá například v různých přísadách do koupelí, v případě sinic by však šlo o látky, které lidskému tělu rozhodně neprospějí.
  6. Vodní květ se po hladině nádrže pohybuje podle toho, jak zrovna vane vítr. Často tak tvoří u břehu vysokou vrstvu, se kterou mohou do styku přijít hrající si děti. Proto je dobré před tímto rizikem děti varovat a hlídat, jak vypadá břeh nádrže, na kterém si hrají. Na Pardubicku převažují větry od západu, nafoukaný květ bývá tedy nejčastěji na východní straně nádrže. (pozn.JK)

Závěrem je třeba poznamenat, že sinice jsou pouze jedním ze zdravotních rizik při koupání v přírodě. Při výběru vodní nádrže nebo toku by se měl každý řídit vlastním rozumem a nekoupat se ve vodě na první pohled znečištěné (olejovými skvrnami na hladině, zápachem, vrstvami bahna na dně apod.). Informace o sinicích lze také získat na internetové adrese http://www.sinice.cz/

A jak takové sinice vypadají pod mikroskopem? Třeba rod Anabaena je reprezentován asi takto, velikost jednotlivých buněk je ovšem řádově asi 2 tisíciny milimetru..... : 

 

Rok 1999 - 2002 - přehled výsledků na Pardubicku (starší existují jen v papírové podobě)

Roky 2018, 2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010, 2009, 2008, 2007, 2006, 2005, 2004, 2003

Popis jednotlivých lokalit může každý přiměřeně použít i v průběhu dalších let pro alespoň orientační odhad kvality vody ke koupání, aktuální monitoring letošního roku je zde

Pozor! Není vůbec vhodné se koupat na Pardubicku ve východní části dnes již přehrazené nádrže Oplatil, která je chráněným vodárenským zdrojem pro Pardubice. Také pro Hrádek nebo Mělice platí přísný zákaz znečišťování, ale některé osoby zde po sobě nechávají celé smetiště, venčí a koupou zde psy a vozí tam (až do pásma hygienické ochrany Oplatila) i motorky, což vše je v rozporu s pravidly hygieny a chování v pásmu vodního zdroje. V poslední době se zde také objevuje hojně koňský trus - a to jak na cestách, tak i na loučkách kolem. Vodu z Oplatila pijeme všichni ve skupinovém vodovodu Pardubice a je proto na místě maximální šetrnost k životnímu prostředí v celém prostoru Hrádku!  O mytí motorových vozidel zde již vůbec nemůže být řeč a pokud by někdo takový byl zjištěn, může být na místě tvrdě pokutován. Obecně také platí, že na koupaliště ve volné přírodě by psi neměli mít z bezpečnostních i hygienických důvodů přístup, v žádném případě se nesmějí pohybovat bez vodítka. Okolí písníků je podobně jako okolí písníku Mělice lesním pozemkem, kde je volný pohyb psů zakázán zákonem. Přístup psů na provozované koupaliště má být zakázán jejich provozními řády.

Pro následující popis situace byl vybrán rok 2000 jako modelový. Mimořádně teplé jaro rychle ohřálo vodu a urychlilo rozvoj vodní vegetace. Již 24.dubna se odvážlivci koupali na Hrádku ve vodě teplé 16°C, na prvního máje již byla voda teplá 18°C a 8.5. se teplota těsně přiblížila 20 stupňům. V červnu již dosáhla na většině písníků na Pardubicku 24 °C, což je jen zřídka dosahováno v nejteplejších letech. Během první poloviny července došlo k výraznému ochlazení, což se projevilo na sníženém zájmu o koupání a poklesem oživení ve vodách. Od druhé poloviny července se však situace rychle vracela do normálu a koupací sezóna vydržela do září, dokonce ještě začátkem října se dalo úspěšně koupat ve volné přírodě.

Písník Stéblová - Hrádek

Písník Hrádek vznikl v místě původního rybníka Hrádek rovněž již připomínaného za Pernštejnů a na mapě z roku 1688. Rybník byl později zrušen. Dnešní Hrádek vznikl postupným vytěžením dvou menších písníků v sousedství Oplatila pro panelárnu Stéblová a prodej písku. Je sevřen na jihu a západě dvěma silnicemi, na východě lesem a na severu Oplatilem, takže další těžba na ložisku nebyla možná a byla ukončena v letech 2006-7. Menší písník u hrádecké silnice sloužíval již dříve k rekreaci a také k očistě posádky sovětské armády lokalizované v Lázních Bohdaneč. Na východní straně hůře přístupné již během 80. let vznikla u linky VN menší naturistická (nudistická) pláž občas kontrolovaná někdejší Veřejnou Bezpečností (VB), ta se po sametové revoluci rozrostla postupně až k silnici 333, ze které je dobrý přístup, ale v posledních letech s rostoucí návštěvností špatné parkování. Ve vodní ploše jsou dva ostrovy, menší je špatně přístupný a jsou na něm chráněné ještěrky, větší je lépe přístupný a jsou na něm i skákadla, bohužel je také značně znečišťován. Písník je hojně využíván jako rybářský revír, ale přikrmováním se značně zhoršuje kvalita vody a hrozí zde časem perspektiva postupného zarůstání rákosem, zazemňování a osud písníků v Černé u Bohdanče. Dnešní hloubka se pohybuje kolem 5-6 metrů, ale jsou zde značné nerovnosti podle těžby.

Tento písník má na Pardubicku dlouhodobě nejlepší kvalitu vody ke koupání a vynikající přírodní okolí, někteří návštěvníci však nerespektují hygienická pravidla a nedovoleně sem berou psy nebo motocykly a nechávají zde po sobě běžně bohužel i odpadky. V dubnu 2014 však společnost Marina Kemp Stéblová úplně vykácela vegetaci na dělící hrázi mezi Oplatilem a Hrádkem se záměrem odbagrovat hráz a oba písníky propojit. Proti tomu se ale zvedla velká vlna odporu občanů, kteří tuto lokalitu využívali dlouhodobě ke koupání ve volné přírodě. Stav konstatovaný v roce 2000 vydržel i po skončení těžby a kvalita vody se ještě zlepšovala, průhlednost dosahovala často přes 4 metry.

Historicky -  stav  2000:

Stav 20.června 2000: Teplota vody je 24 °C, průhlednost vody 4 metry. Oživení vody je velmi slabé, jen kolem 50 organismů v 1 ml vody. Podle zjištěných biologických indikátorů je voda velmi dobré kvality (IS = 1,9) a je bez výhrad vhodná ke koupání. Ve vodě nebyly zjištěny nebezpečné organismy. Návštěvnost v posledních dnech se zde pohybuje i v pracovních dnech přes tisíc osob a kapacita volných ploch je prakticky vyčerpána.

13.8.2000: Voda se poněkud zhoršila a ochladila, teplota je 23,5 °C, průhlednost vody 2,2 metru. Oživení vody je velmi slabé, jen kolem 50 organismů v 1 ml vody. Podle zjištěných biologických indikátorů je voda ještě dobré kvality (IS = 1,98) a je bez výhrad vhodná ke koupání. Ve vodě nebyly zjištěny nebezpečné organismy.

17.8.2000: Voda má teplotu je 24 °C, průhlednost vody 2,8 metru se trochu zlepšila, hodnota pH je kolem 8. Oživení vody je velmi slabé, stále jen kolem 50 organismů v 1 ml vody. Podle zjištěných biologických indikátorů je voda stále dobré kvality (IS = 1,92) a je bez výhrad vhodná ke koupání. Ve vodě nebyly zjištěny nebezpečné organismy, horší průhlednost než v Mělicích je nyní způsobena těžbou a praním písku.

23.8.2000: Voda má teplotu 25 °C, průhlednost vody 3,2 metru se trochu zlepšila, hodnota pH je stále kolem 8. Oživení vody je velmi slabé, stále jen kolem 50 - 60 organismů v 1 ml vody. Podle zjištěných biologických indikátorů je voda stále dobré kvality (IS = 1,97) a je bez výhrad vhodná ke koupání. Ve vodě nebyly zjištěny nebezpečné organismy.

Při kontrole 24.8.2002 bylo spočteno jen 23 producentů v 1 ml, průhlednost 4 metry a IS=1,89. Teplota vody dosahuje kolem 23 – 24°C a průhlednost kolem 3 – 4 metrů.

V odběru 29.8.2000 byl zjištěn ojedinělý výskyt sinic, zejména rodu Anabaena. Počet producentů je 108/ml a index IS = 1,97. Současně poklesla průhlednost vody na 2,80 m. Výskyt sinic je nízký a ještě není zdraví nebezpečný. Do 8. září se situace dostala opět do normálu, průhlednost byla 3,5 m při poklesu teploty na 23°C a index IS byl 1,97 při počtu jen 95 producentů v 1 ml.

V roce 1999 se zde pohyboval IS v rozmezí 1,50 až 2,00 a počty organismů 7 - 26 bez výskytu sinic. 

Do roku 2014 se stav držel, po násilném nepovoleném kácení na hrázi se stav zhoršil a průhlednost se snižuje z někdejších 6,5 m na hodnoty kolem 4,5 m v roce 2018.  Oživení je obvykle ve stovkách org/ml a IS 1,7 - 2,0. Sinice jsou v malém množství, ale objevuje se intenzivní zarůstání makrovegetací na plážích a zazemňování v rákosinách. Podíl na eutrofizaci mají také rybářské kempokolonie a nežádoucí přikrmování ryb.

Písník Oplatil

Písník vznikl z původně velkého později zmenšeného rybníka Pernštejnského panství naproti panelárně Stéblová připomínaného zřetelně na mapě z r.1688 ale mnohem staršího, ten dal jméno celé lokalitě. Od 60. let 20.století se začal rozšiřovat jako ložisko těžby písku pro panelárnu Stéblová (po vytěžení Gigantu) a když došla těžba na linku VN, pokračovala těžba dál až k silnici 333. V roce 1973-74 se připravovalo provizorní posílení vodovodu z úpravny vody Hrobice umělou infiltrací, ale přešlo se na přímý odběr z nádrže Oplatil, protože zde byla voda vynikající kvality bez obsahu železa a manganu. Tento odběr je v provozu dodnes. Měl jsem tu čest na projektu spolupracovat a také nádrž biologicky několik let sledovat, takže originál data která mám k dispozici pocházejí již z roku 1973. Když se těžba přesunula za linku VN, písek se vozil speciálními loděmi a stále se užívala pračka proti panelárně, protože z ní vedl pásový dopravník z třídiček rovnou do firmy. Těžba s ohledem na použitý typ mechanizace (korečkové bagry) a stav lokality probíhala do hloubky 5-7 metrů, pod touto vrstvou písku je v lokalitě jílovitý několikametrový proplástek a níže je ještě druhá vrstva štěrkopísků, pro tuto mechanizaci nedostupná. Nádrž tedy nabyla postupně tvar nepravidelné osmičky a ostrovem ve větší části. Musel být přeložen také meliorační kanál Rajská struha směřující přes Lázně Bohdaneč do Labe.  Celá nádrž pak byla chráněna jako Pásmo hygienické ochrany vodního zdroje (PHO) pro vodovod Pardubice až do roku 2007, kdy byl průplav pod linkou VN opět zasypán a PHO se vrátilo až za linku VN. Nádrž Oplatil I (původní) zůstala dál vodárenským zdroje, nádrž Oplatil II (rozšíření těžbou) u silnice 333 je využívána jako rybářský revír a rekreační využití je zde minimalizováno špatným přístupem k vodě. Nádrž měla původně po dobu těžby kvalitu vody srovnatelnou s dnešním sousedícím Hrádkem, ale časem se zde projevily první známky eutrofizace a na hladině býval k zastižení slabší vodní květ sinice Anabaena a častý výskyt obrněnek Peridinium. V období po roce 2010 se již objevuje často nafoukaný vodní květ sinice Microcystis, viz dále.

Kvalita vody: IS se pohybuje kolem 1,8 - 1,9 a teplota vody koresponduje s teplotami na Hrádku. Průhlednost je výrazně nižší. Voda je pro koupání vhodná, pokud je k vodě přístup.  

Po roce 2014 se voda zhoršuje, pravidelně se objevuje sinicový vodní květ Microcystis a na koupání není proto voda příliš vhodná. Došlo zde k násilnému a nepovolenému kácení stromů na oddělovací hrázi k písníku Hrádek, což významně zasáhlo do biotopu. Zhoršení kvality vody je také důsledkem intenzivního rybaření a nepovoleného rozvoje trvalého kempování po obvodu celé nádrže, což může mít významně negativní vliv na kvalitu vody v nádrži Oplatil I, která je propojena s touto nádrží potrubím u dna  a slouží k zásobování skupinového vodovodu Pardubice pitnou vodou. Průhlednost se snižuje pod 3,0 m a index čistoty IS je nyní v hodnotách 1,8 až 2,5! Uvažované překopání dělící hráze do písníku Hrádek by vedlo k rychlému a významnému zhoršení vody v Hrádku a v celém systému zásobování pitnou vodou pro skupinu Pardubice .

Stéblová - Čeperka, písník Gigant:

Původní a nejstarší písník v oblasti, hned vedle panelárny. Je dobře dostupný i pěšky od vlaku ze zastávky Stéblová (smutně proslavena železničním neštěstím 14.11.1960, 118 mrtvých a 110 zraněných). Vznikl těžbou písku, ze kterého se dělaly panely pro výstavbu Pardubic od 50. let 20. století.  Jméno dostal podle gigantického kdysi velkovepřína v pozadí. Po roce 1968 byl často užíván k očistě vojáků sovětských okupačních vojsk, která také užívala vlečku do panelárny jako nástupiště k transportu do posádky v Lázních Bohdanči. Přístup k vodě býval velmi dobrý i pro děti na písčité mělké pláži se strany od silnice, v poslední době se tam objevily tabulky s upozorněním, že jde o soukromé pozemky..... V blízkosti bývá po celé léto pojízdný bufetík s prodejem langošů a piva. Biologie vody je zde nevalná, ale v některých obdobích bývá voda ke koupání i přijatelná, ale je zabarvena do hnědožluta huminovými látkami. Často se zde objevují ve větším množství rozsivky a některé drobné a jinde nepříliš obvyklé sinice a řasy.

Stav 21.6.2000: Voda je zatím ještě přijatelné kvality, i když obsahuje velké množství rozpuštěných látek barvících vodu do žlutozelena. Voda má teplotu 24,5 °C, průhlednost mimo pláž je přes 3 m a hodnota pH se v důsledku silné fotosyntézy vyšplhala přes den k číslům kolem 8. Sinice se zatím nevyskytují. Ve vodě je zatím jen kolem 150 org/ml a IS = 1,93. Očekáváme ale zhoršení.

17.8.2000: Oživení je zde z písníků nejvyšší, ne však nebezpečné. 550 organismů v 1 ml není nad normu, ale byla již zjištěna zárodečná stadia sinic, které zde mohou vytvořit během několika dnů méně příjemnou situaci. Voda je ale zatím čistá, průhlednost je 3,0 m, teplota 24°C a pH 8,0. Návštěvnost je také menší, než na předchozích dvou písnících.

V roce 1999 se IS pohyboval mezi 1,84 a 2,20 a zatímco z počátku prázdnin zde bylo oživení ve stovkách org/ml, koncem prázdnin zde bylo přes 5000 jedinců sinice Synechococcus.

V roce 2018 byla průhlednost 2,5 - 3 metru, IS 1,7 -2,0 a voda jeví v posledních letech trochu lepší kvalitu než dříve.

Písník Franťák

je to nejmladší z dotěžených písníků v oblasti, užívají se pro něj i jiná jména. Je přes silnici proti panelárně vedle Oplatilu I, také naproti Gigantu. Má poměrně malou plochu hladiny a je zde špatný přístup k vodě, přesto je někdy využíván k rekreaci na jižní straně i naturisty, ale většinou rybáři. Severní strana u silnice je hodně zarostlá ponořenou makrofytní směsí, takže se tu nedá plavat.

V letech 2003 - 2007 jsem sledoval písník s tím, že IS se pohyboval kolem 1,8 - 2,0, počet organismů byl kolem 200/ml a průhlednost kolem 3 m.

Písník Březhrad

Písník těžený pro nedalekou panelárnu asi do roku 2001. Je v těsné blízkosti hlavního silničního tahu Pardubice - Hradec Králové a je od silnice oddělen úzkým pruhem s horkovodem a soukromými chatičkami. Leží na samém okraji Pardubického kraje a podle vyhlášky spadá pod vyhlášený monitoring hygienické služby Pardubického kraje. Je hojně využíván rybáři. Po obvodu jsou písečné pláže, přístup k vodě je dobrý na mnoha místech. Slouží zejména pro občany Hradce Králové, takže se zde naplňuje myšlenka dávné spolupráce či konkurence formou Hradubic (nebo Pardece?). Monitoring jsem v roce 2000 ukončil, protože přes označení parkujícího vozu tabulkou o kontrole vody mi hodný člověk projel po obvodu auta hřebíkem..... Děkuji !!! Po roce 2004 už se lokalitou zabývá hygienická služba!

Stav 11.7.2000: Bylo nalezeno jen málo přes 100 org/ml a celkové oživení je dlouhodobě velmi podobné Hrádku. Nebyly zjištěny žádné nežádoucí organismy. Teplota vody byla ovšem již jen 20°C a IS je 1,87.

30.8. 2000 byl IS 1,99 a počet organismů jen 40/ml. Průhlednost byla 4,2 m a teplota vody jen 22°C. Prakticky stejný stav byl i 9.7.2008. Voda je koupání zatím stále velmi vhodná.

Písník Mělice:

Původně těžený písník pro účely stavební, poslední těžba skončila asi v r. 2006. Po celém obvodu jsou travnaté a písčité pláže dobře přístupné ze silnic a polních i lesních cest. Na severní straně se objevily později další nudistické pláže a kempy na soukromých pozemcích. Nádrž byla již od šedesátých let užívána primárně také pro výcvik vodního lyžování, pochází odtud i mistr Evropy 1972-1976 František Stehno a jeho škola. Časté pojíždění rychlých člunů dobře promíchává hladinovou vrstvu (epilimnion) a zlepšuje podmínky pro rozvoj planktonních řas a sinic. Monitorován byl původně větší z písníků přilehlý k silnici na Živanice, vedle je ještě jeden menší. Ten nyní sleduji pod názvem Kemp Lohenice. Původní sledovací lokalita byla z kotviště klubu vodního lyžování SK Nemošice, ale od roku 2017 již není tento areál přístupný a proto jsem přešel na nedalekou pláž u transformátoru, na jižním pobřeží, hojně využívanou pro děti a pracovně dostala název U Slunce. Na severní pláži, kudy prochází linka velmi vysokého napětí 110 kV, platí ochranné pásmo tohoto vedení 15 m od krajního vodiče. V tomto pásmu se postupně rozmohlo kempování a stálé bydlení v přívěsech a stanech až přímo pod vedením, což je dost nebezpečné s možnými zdravotními následky. Podrobné rozbory vody jsou každoročně průběžně zveřejňovány v tisku i v rozhlase, na jiné lokalitě monitoruje tento písník i hygienická služba. Jak může vypadat stav za průběhu řekněme "standardního roku" je možno vidět na příkladu roku 2000:

Stav 20.června 2000: Voda je zatím velmi dobré kvality. Teplota 24,5 °C, průhlednost 3,5 m, voda je vhodná ke koupání podle biologických kriterií (IS = 1,82) a neobsahuje zatím sinice, na které jsou některé osoby citlivé. Výskyt sinic se však dá očekávat již v nejbližších týdnech, zárodečná stadia jsou již ve vodě identifikována. Oživení je více než dvojnásobné proti Hrádku - kolem 100 organismů v 1 ml vody a také zde je návštěvnost velmi vysoká. I v pracovních dnech je možno napočítat kolem 500 aut a další návštěvníci přijíždějí na kolech i vlakem.

První sinicové maximum proběhlo v Mělicích počátkem července. Bývá zde k zastižení rod Microcystis, který vypadá při testu asi takto: 

13.8.2000: Voda je zatím velmi dobré kvality, i když se pomalu zhoršuje. Teplota je 23,5 °C, průhlednost 3,2 m, voda je vhodná ke koupání podle biologických kriterií (IS = 1,97) a neobsahuje zatím ještě sinice, na které jsou některé osoby citlivé. Další zvýšený výskyt sinic se však dá očekávat již v nejbližších dnech, zárodečná stadia jsou již opět ve vodě identifikována. Oživení je vyšší než na Hrádku - kolem 250 organismů v 1 ml vody a také zde je návštěvnost velmi vysoká. Kempuje se naplno.

17.8.2000: Voda je zatím velmi dobré kvality. Teplota je 24 °C, průhlednost 4 m, pH je 7,5 - voda je vhodná ke koupání podle biologických kriterií (IS = 1,98) a neobsahuje zatím ještě sinice, na které jsou některé osoby citlivé. Nebezpečí sinic trvá, výskyt se dá očekávat již v nejbližších dnech. Oživení je vyšší než na Hrádku - kolem 400 organismů v 1 ml vody a počty stoupají.

23.8.2000: Voda je zatím velmi dobré kvality. Teplota stoupla již na 24,5 °C, průhlednost 4,3 m, pH je na hodnotě 8 - voda je vhodná ke koupání podle biologických kriterií (IS = 1,91) avšak obsahuje již předpovězené sinice v sortimentu 4 druhů, na které jsou některé osoby citlivé. Výskyt sinic není zatím celkově příliš vysoký, kolem 100 kolonií v 1 ml. Oživení je ale stále celkově vyšší než na Hrádku - kolem 250 organismů v 1 ml vody a zjištěné množství sinic již může vyvolávat kožní reakce, jeden případ je zde již identifikován.

V roce 1999 byl IS 1,51 až 2,00 a počty organismů nepřevýšily 1.000, většinou však jen do 500 ks/ml. Bylo zjištěno nejméně 8 druhů sinic, hlavně rody Microcystis a Anabaena.

Vývoj do roku 2018 pokročil na hodnoty průhlednosti těsně kolem normové hodnoty 2,0 m s teplotou 26-28°C, index saprobity kolem 1,9 a oživení kolem 2000 org/ml a s podílem sinic nad 50%. Převažuje Microcystis aeruginosa, ale přibývá nálezů Aphanisomenon floss-aquae.

Kemp Lohenice - malý písník

Tento písník sleduji až od roku 2015, ale jsou zde zajímavé výsledky s ohledem na jeho polohu a zastínění - dost často se liší od sousedních Mělic. Zajímavostí také je, že zde přímo na pláži hnízdí chráněné břehule říční, které dříve bývaly na Oplatile a na Hrádku. Přítomnost koupajících se jin nijak zvláště nevadí, pokud se zdržují v bezpečné vzdálenosti od hnízd, vyhrabaných do strmého břehu. Ptáček je podobný vlaštovce s malým ocáskem. Teplota vody koresponduje s Mělicemi, průhlednost je někdy až 3,5 m a index saprobity kolem 1,8 až 2,2. Podíl sinic býval 10-40%, v roce 2018 ale dosáhl vlivem klimatických extrémů až 80% při oživení do 2000 org/ml. 

Černá u Bohdanče - Velká Černá:

Původně těžba písku pro stavební účely. Od roku 1963 se již netěžilo, později byly původně strmé stěny srovnány a byly vytvořeny pláže. S tím se ale značně snížila hloubka a plocha nádrže, ta se začala zazemňovat a zarůstat rákosem. Dnes je mělká tak, že se dá téměř celá přebrodit bez plavání, tím se voda dobře prohřívá a živiny mají možnost se uplatnit v tvorbě fytoplanktonu v plné míře. V okolí nádrže je řada hřišť a atrakcí, bufet a po polovině obvodu je dobrý přístup k vodě. Je zde dlouhá mělká pláž, kam se dá chodit s dětmi, ale voda není vůbec kvalitní pro koupání. K večeru také přepadové roje komárů. 

Výsledky z roku 2000 - 21.6.: Teplota vody na pláži u bufetu je 25,5 °C, ale průhlednost vody klesá, je kolem 1 m. Zabarvení vody je olivově zelené v důsledku silného oživení - ve vodě je kolem 2.500 org/ml, z toho je téměř 1.000 v neidentifikovatelných koloniích, které své tajemství teprve vydají, zbylých 1.500 org/ml neobsahuje nebezpečné sinice, ty však čekají na příležitost. Index saprobity je 1,95. Hodnota pH se v důsledku silné fotosyntézy vyšplhala přes 8,5. Klasifikace: Zeleninový bujón nevhodný pro koupání, ale ráj pro děti, pokud netrpí alergií.

Stav 23.8.2000: Teplota vody na pláži u bufetu je 25°C, ale průhlednost vody klesá, je kolem 1 m. Zabarvení vody je olivově zelené v důsledku silného oživení - ve vodě je kolem 2.500 org/ml, dominují sinice v počtu přes 1.500 kolonií v 1 ml. Na hladině je sinicový vodní květ a voda není ani trochu vhodná ke koupání, a to ani v noci. Index saprobity je 2,0 a hodnota pH je 7,5. Klasifikace: Stále zeleninový bujón nevhodný pro koupání.

V r.1999 bylo zjištěno IS 1,7 až 1,94 a počty organismů 1.300 až 5.300 v 1 ml. Voda má stále malou průhlednost, obsahuje sinice a je nevhodná ke koupání.

V roce 2012 již velmi eutrofizovaná voda s nálezem 50.000 org/ml, z toho 97% Aphanisomenon floss-aquae. Průhlednost jen kolem 0,8 m, voda zcela nezpůsobilá pro koupání a v důsledku zástavby kolem vody již ukončeno sledování. .

Černá u Bohdanče - Malá Černá:

Bývalý těžený písník, užívaný později rybáři jako chovná nádrž a volně pro rekreační účely. Přístup k vodě dobrý téměř po celém obvodu, poměrně velká travnatá pláž. Je zde i možnost skoků ze stromu, ale část obvodu je zarostlá rákosím a je zde také hojně komárů. Směrem od obce byla plcha postupně zastavěna rodinnými a řadovými domky. V roce 2009 proběhly směrem k obci také terénní úpravy a byla odstraněna řada stromů a křovin, takže charakter i oživení nádrže se tím do budoucna ovlivní.

Výsledky 21.6.2000: Teplota vody i oživení dosahují rekordních úrovní. Naměřená teplota byla rekordní - celých 26 °C, to je více, než současně ve středomoří. Kvalita je ovšem neporovnatelná, průhlednost vody nepřesáhne 1 m a hodnota pH se vysunula až na 9,5. Zabarvení zřejmě huminovými látkami je značné a celkové oživení 1.750 org/ml se blíží limitu EU. Za dosavadního složení nehrozí ale zatím nebezpečí poškození zdraví. V planktonu kralují obrněnky, které jsou zřejmě neškodné. Voda tedy zatím nepotřebuje jiné ošetření, ale v nejbližších dnech se dá očekávat zhoršení kvality kolem Černé.

Stav 23.8.2000: Teplota vody i oživení dosahují rekordních úrovní. Naměřená teplota byla 25,5°C, červnový rekord zatím nebyl dosažen. Kvalita je ovšem neporovnatelná, průhlednost vody stále nepřesáhne 1 m a hodnota pH je stále 9,5. Zabarvení je značné a celkové oživení 1.350 org/ml je dost vysoké. I zde již ale sinice vytvořily na hladině pěkný vodní květ a tak je voda pro koupání nevhodná.

V roce 1999 bylo zjištěno IS kolem 1,9 a počty organismů do 600/ml. Malá průhlednost a velký výskyt sinic - nevhodná voda pro koupání. V důsledku občanské zástavby a odlesnění okolí došlo k naprosté biologické devastaci této lokality pro koupání a sledování bylo od roku 2006 zastaveno.

Holice, kemp Hluboký:

Stav 11.7.2000: Voda je nadměrně oživená, obsahuje přes 2.000 org/ml a je zabarvená žlutozeleně, teplota 19°C, IS je 2,26. Průhlednost je ve vodě jen 0,7 m. Převažují rozsivky a krásnoočka. Ve vodě se může dařit rybolov, pokud ovšem nebudou úspěšnější kachny nebo labutě.

Stav 13.8.2000: Voda je stále nadměrně oživená, obsahuje přes 1.500 org/ml a je zabarvená žlutohnědě huminovými látkami z lesů, teplota již přes 23°C, IS je 1,91. Průhlednost je ve vodě jen 0,6 m, klesá. Převažují rozsivky a krásnoočka. Voda není velmi často vhodná ke koupání. Kontrola přešla do péče hygienické služby.

V roce 1999 byla kvalita vody lepší: IS byl 1,73 až 1,83 a počty org/ml do 300.

Koupaliště Veliny:

Lesní koupaliště umístěné za obcí v blízkosti lesa s možností kempování. Provoz byl nepravidelný.

Stav 11.7.2000: Voda je prakticky bez oživení (3 org/ml zřejmě zanesené vodním ptactvem odjinud) v důsledku extrémní hodnoty pH 11. Teplota je 18,5°C a průhlednost přes 3,5 m, ale voda v důsledku nepřirozeného zásahu není pro koupání vůbec použitelná.

Stav 13.8.2000: Voda je stále málo oživená (243 org/ml) ale pH dosahuje stále extrémní hodnoty 11. Teplota je 23°C a průhlednost přes 3,5 m, IS je 1,91, voda je velmi čistá, ale nevyhovuje předpisu pro koupání.

V roce 1999 bylo zjištěno IS 1,50 a 230 org/ml.

Koupaliště Horní Jelení:

Stav 11.7.2000: Obecní úřad označil koupání jen na vlastní nebezpečí, protože i zde je průhlednost vody jen 0,8 m a hodnota pH je vysoká (10,5 zřejmě v důsledku přírodní fotosyntézy). Teplota je 19°C a IS 1,51 ukazuje na sice nepatrné znečištění, zato počet téměř 10.000 org/ml je velmi vysoký a hovoří o nadbytku živin a dobrých podmínkách pro řasy. Dominují krásivky Cosmarium. Voda není pro koupání skutečně příliš vhodná.

Stav 13.8.2000: Trvá koupání jen na vlastní nebezpečí, protože i zde je průhlednost vody jen 0,8 m a hodnota pH je vysoká (10,5 také zřejmě v důsledku přírodní fotosyntézy). Teplota je 23°C a IS 1,32 ukazuje na sice nepatrné znečištění, zato počet stále kolem 10.000 org/ml je rekordní a hovoří o nadbytku živin a dobrých podmínkách pro řasy. Dominují stále krásivky Cosmarium a rybí potěr. Areál koupaliště je pěkný a voda by si zasloužila lepší péči, jinak je z areálu jen chovný rybník. Voda stále není vhodná pro koupání.

V roce 1999 bylo zjištěno IS 2,03 a kolem 400 org/ml.

Koupaliště Slepotice

Bazén i areál je dobře udržovaný, ale bohužel kvalita vody je rybníková, opět klasifikace zelený bujón. Nádrž je označena oficiálně jako víceúčelová. Voda mívá teplotu kolem 25-28°C, ale průhlednost dosahuje jen 0,75 m, což značně ztěžuje záchranu tonoucích plavčíkem. Oživení se zde pohybuje v úrovni kolem 60.000 org/ml. Index čistoty byl odhadnut na 2,18.

Vodní nádrž Chýšť

Požární nádrž na okraji sportovního areálu, užívaná někdy i pro neorganizovanou rekreaci. Voda silně eutrofní, doplňovaná i průsakem z příkopů u silnice. Zjištěné oživení v červenci 2011 činilo 120.000 org/ml, v posledních letech rekordní hodnota na monitorovaných místech. Teplota 26°C, průhlednost do 0,5 m.

Loučná v Sezemicích

Stav 11.7.2000: Nad soutokem s Labem a dokonce i nad mostem v Sezemicích se často mnoho lidí koupe, ačkoliv zde voda skutečně nemá vhodnou kvalitu. Má našedlou barvu, obsahuje velmi mnoho rozkládajících se organických zbytků (z obecních kanalizací?) a proti loňsku ve stejném období má i horší kvalitu. Teplota je pouze 14°C, průhlednost 0,9 m a IS je 2,12. Koupání se zde proto vůbec nedoporučuje.

Stav 13.8.2000: Proti loňsku ve stejném období má voda stále horší kvalitu. Teplota je pouze 14°C, průhlednost 0,9 m a IS je 2,12. Koupání se zde vůbec nedoporučuje.

V roce 1999 bylo zjištěno IS kolem 1,75 - 2,05 a počty organismů do 250/ml. Teplota vody jen kolem 16°C. Kvalita vody byla lepší, než v r.2000.

Břehy, rybník Buňkov

Velmi mělký chovný rybník, zatížený silně živinami a špatně odbahněný. Přístup k vodě je prakticky jen v kempu z mola. Hloubka vody ve většině plochy nádrže nepřesahuje 1,5 m.

Stav 13.8.2000: Zdejší voda si zaslouží zvláštní pozornosti. Průhlednost v rybníce je pouze 0,4 m v důsledku silné primární produkce řas a sinic - je to hodně přes 5.000 v 1 ml, z toho třetina jsou sinice, které začínají v našich vodách v této době kulminovat. Teplota vody je rekordní - 26°C, ale IS je 2,12. S ohledem na oživení voda není vhodná pro koupání, ale dá se v ní alespoň jezdit na nejrůznějších kocábkách a šlapadlech a svědčí husám a kachnám.

Stav 23.8.2000: Průhlednost v rybníce opět dále poklesla a je již pouze 0,25 m v důsledku silné primární produkce - je již přes 6.000 org. v 1 ml, z toho polovina jsou sinice, které v našich vodách nyní kulminují. Teplota vody poklesla na 25°C, ale IS je 1,98. S ohledem na oživení voda vůbec není vhodná pro koupání, ale stále ještě se v ní alespoň dá jezdit na kocábkách a šlapadlech a svědčí i nadále husám a kachnám. Při posledním odběru zde přežívali dokonce i parašutisté při výcviku, ačkoli byly zjištěny nejméně 3 druhy sinic (Merismopedia punctata, Microcystis aeruginosa a M. wesenbergii) s toxickými účinky.

V roce 1999 se IS pohyboval v rozmezí 1,90 až 2,10, nejmenší zjištěné počty byly počátkem prázdnin 2.840, uprostřed prázdnin již ale 18.300 a do konce prázdnin stále přes 5.000 organismů v 1 ml vody! Na žádost tehdejšího starosty obce jsem další monitorování zastavil, neboť prý zveřejnění výsledků odhánělo klienty z kempu....

Písník Moravany - Duhová nádrž

Písník na okraji obce u nadjezdu, vzniklý stavební činností. Plocha je stále dobře upravená a voda dobře přístupná. Voda v písníku je značně eutrofizovaná a je v ní tedy vysoké oživení. V letech 2011-2012 měla voda index čistoty 1,7 - 1,9 , teplotu 25-27°C a průhlednost jen 0,8 m. Oživení dosahuje řádově  desítky tisíc organismů v 1 ml, z toho někdy sinice až 4000 org/ml. Klasifikace zelený bujón... Voda sice příliš nevyhovuje hygienickým požadavkům, ale není toxická a koupou se tam všichni... V srpnu 2018 bylo spočteno ve vodě rekordních 106.000 org/ml a podíl sinic 96%, index čistoty 1,7 při průhlednosti pouhých 0,4 metru.

A o kvalitě vody v jiných místech - všeobecně:

Chrudimka v Nemošicích

IS se pohybuje kolem 2,1 a počty organismů kolem 500/ml. Průhlednost bývá kolem 1 - 1,5 m, počty sinic velmi nízké. Teplota bývá jen do 20°C. Přístup k vodě ze břehu nad jezem i pod jezem, hydraulicky nebezpečná charakteristika i pro dobré plavce. Pro koupání málo vhodná.

Pardubice - Staré Labe Cihelna, za koupalištěm:

Staré řečiště Labe, odříznuté od původního koryta při regulaci řeky, je s původním korytem propojeno průpichy. Ramen je několik, nejdelší je končící u koupaliště. Přístup k vodě individuálně řešený podle majitelů pozemků. Voda bývá kolem 20°C teplá, IS kolem 2,1 a počty organismů kolem 3.000/ml, v sezoně se vyskytují i vysoké počty sinic a vodní květ. Odtok z ramene od labský jez je nevhodně konstruován, takže se sinice a plovoucí látky zachycují před česlemi poblíž koupaliště a rameno se ještě více znečišťuje Pro koupání na hranici použitelnosti.

Pardubice, Labe nad zdymadlem (u loděnice)

Po spuštění ČOV Hradec Králové a dalších čistíren se kvalita vody v Labi zlepšuje, ale pro koupání není ještě moc vhodná. Přístup k vodě z travnatého břehu volně přístupný. IS v létě bývá kolem 2,1 a počty organismů kolem 2.000/ml. Ve spektru jsou obvykle i sinice, teplota jen někdy překračuje 20°C.

Koupaliště Choltice

Již v r. 1999 bylo zjištěno velmi oživení 400 - 2.000 or/ml a IS 1,1 až 1,4. Voda měla nízkou teplotu i průhlednost. Pro koupání studená, bazén je průtočný, jinak kvalitativně přijatelná.

Mimo okres Pardubice?

Na Seči je je v době prázdnin v posledních letech pravidelný výskyt sinice Microcystis (obsahuje toxin microcystin LR) Jestliže uvidíte drobné jehličky nebo chomáčky, pozor na ně! Kvalita vody se pohybuje kolem 2,0 a počty organismů obvykle do 500/ml. Pro koupání použitelná s výhradami při výskytu sinic. Stav monitoruje poslední léta hygienická služba, proto je třeba si najít aktuální stav na jejích stránkách. V letní sezóně se pohyboval v letech 1999-2006 IS na hodnotách 1,7 - 2,2, počet organismů kolísal v mezích 280 - 2100 a teplota vody 18-24°C. 

Koupaliště Lanškroun

Na rybníce je velmi vysoké oživení v důsledku přenosu živin z vyšších partií povodí. Proti dřívějšímu stavu se trochu snížil přísun z vlastního bentosu po čištění a rekonstrukci v r. 2007-8, ale tento zásah pravděpodobně nebude mít výrazný vliv na výskyt sinic. Na rybníce je silný rekreační provoz a v okolí hodně chat. V povodí jsou silné zdroje živin a hydraulický charakter rybníka nedává moc možností ke zlepšení kvality vody směrem ke snížení počtu sinic. Kontrolu dělám jen příležitostně, standardně najdete výsledky na stránkách hygienické služby. V roce 2011 byla 3.srpna voda oživena více než 2700 org/ml a index čistoty byl 1,98 - průhlednost ovšem byla jen 0,6 m při teplotě vody 23°C.  Sinic bylo cca 10% z populace.

Rybníky Kraskov (dolní rybník)

Rybník byl původně postaven pro zásobování vodou Prachovické cementárny. Přístup k vodě je na několika místech na severním břehu a blízko hráze dolního rybníka, který byl dříve hodně rekreačně využíván. Počty organismů dříve kolem 5.000/ml, IS kolem 2,1. V roce 2012 bylo konstatováno oživení zelenými řasami ve výši 48.000 org/ml, ve vodě zcela chyběli zástupci zooplanktonu, pravděpodobně vyžraní nadbytečnou rybí obsádkou. Kvalita je málo vhodná pro koupání, daří se rybolov.

Konopáč u Heřmanova Městce

Koupaliště velmi atraktivní, několikrát opakovaně opravované a rekonstruované. Voda má velmi specifické složení a oživení a bývá poměrně dobré kvality, IS kolem 1,8 a počty do 500 org/ml, ale teplota bývá nižší. V některých obdobích klesá průhlednost v důsledku vyššího oživení. Nebývají zde nebezpečné sinice, obvykle převažují po celou sezónu krásivky. Pro koupání dobře použitelná.