Zastupitelstvo města Lázně bohdaneč   

O čem jsem hovořil v zastupitelstvu  aneb paměti nepohodlné osoby

V posledním volebním období nejsem členem zastupitelstva, přestože jsem postoupil díky preferencím z 5. na 3. místo, dostali jsme jen 2 mandáty. To paní starostka Jeníčková uvítala a jako první náhradník se nemohu těšit, že by někdo z našich dvou zastupitelů za ČSSD rezignoval, to prostě nesmí nastat. Jako nepohodlná osoba také nesmím publikovat v městském zpravodaji. Pro město jsem pouze levná pracovní síla, jako předseda komise životního prostředí jsem za celoroční činnost 2011 obdržel od města odměnu ve výši 247 Kč. Později byla panem tajemníjkem činnost komise zcela zastavena, takže jsem za poslední volební období vypracoval zprávu o stavu životního prostředí sám a najdete ji ZDE: Zpráva o stavu ŽP Lázně Bohdaneč v r.2014 .  

Jak se můžeme podívat na volby zastupitelů 2014?

Dívám se na seznamy kandidátů a srovnávám je s minulými a předchozími volbami. Některé strany se prostě nenápadně přejmenovaly na něco pro město, jak je dobrým zvykem, ale jinak nic nového. Cibulkův Pravý Blok se například přejmenoval na Pro Bohdaneč... To PB jim zůstalo. Místo Unie Svobody paní starostky máme už nějaký čas Nestraníky a z části ODS je skupina Nezávislých (na kom?) a pan Makovský přešel do Ťopky. Změna s číslem 1 je spolek nesourodých a dosud krom soudruha Tlustoše ve městě neaktivních osob. Abych nezapomněl, je tam jako tahák velitel hasičů. Je divné,že tu chybí ANO.  Všichni slibují, ale nikdo neřekne, co už udělal.

V Bohdanči se všichni pod vlivem velkých debat vymezují proti něčemu, hlavně proti dopravě a písníku, aniž by věděli, že doprava už dávno poklesla na hlavním tahu na polovinu a nic s tím neudělají, a všichni chtějí najednou věci, které jsem léta prosazoval v zastupitelstvu a vždycky to zrovna oni zatloukli. Třeba osvětlení cyklostezek, to jsem prosazoval od projektu v r.1996, dodnes to není a paní starostka nechala postavit paskvily. Hlavně že máme drahou a krásnou fontánu, ale kolik bude stát její provoz se nás paní starostka v zastupitelstvu nikdy neptala a její provoz začala omezovat, až když jsem to vyčíslil skoro na milion ročně. První finanční příspěvek pro sdružení Škroup jsem navrhl a prosadil já ve svém prvním volebním období, od té doby ho dostávají pravidelně. O průhlednost financování odpadů jsem bojoval s radnicí celá léta, stejně jako o financování lesů. Případ lesů skončil u soudu v Boleslavi pro daňové úniky. Lítal v tom syn paní starostky jako poradce a ten, kdo tam lesního hospodáře vybíral a prosadil. Ze školy a školky všichni chtěli ukrást peníze z rozpočtu a teď dělají, že je školka a škola náramně zajímá. Ale kolik se do toho pro děti vrazilo?

Důležité věci, které se mi podařilo prosadit: Rozšíření školky o jeden pavilon jsem protlačil  v roce 96 já většinou jednoho hlasu, podobně chodník přes most u Techniku pro děti chodící do školy na Lužci, včetně osvětlení. V roce 1996-8 jsem byl patronem obnovy hasičského sboru a zajišťoval jsem opravu tehdejší stříkačky Liazky a nové vybavení a výcvik. A mohl bych také doložit, jak se stavěli všichni zastupitelé k požadavku na piáno do školky za pitomých 10 tisíc, který jsem dával do rozpočtu na základě požadavku ředitelky. Dokázali se o tom hádat hodinu. Na můj návrh byly nasvíceny alespoň některé přechody pro chodce. Rozšíření školky jsem za město dozoroval, stejně jako rekonstrukci domu pečovatelské služby. Kdybych tam nezasáhl, tak se vyměnila jen polovina krovů a dnes by byla střecha dole, protože to bylo prolezlé dřevomorkou. Když jsem navrhl jako příspěvek města dát na opravu krovů kostela dřevo z městských lesů a nechat ho dobře proschnout, aby oprava byla k něčemu, byl jsem v zastupitelstvu za hlupáka, protože na to přece máme firmy. Podívejte se, jak se dneska střecha kostela pronáší, protože byla provedena ze špatného a neproschlého dřeva. Nevím, proč se ausgerechnet teď musela udělat výměna střechy radnice, ale jistě by bylo zajímavé vědět, kam se poděl měděný plech, ze kterého byla. Měděné střechy mají obvykle daleko větší výdrž, než měla ta naše. Co takhle Zelená brána? Ta nová střecha je možná historicky hezčí, ale za kolik?

Do zastupitelstva se hrnou lidé, kteří o té práci nic nevědí, na činnosti města se dosud nepodíleli ani v komisi a jsou proti něčemu, ale tam je potřeba lidi, kteří dokážou přemýšlet a být pro nějaký rozvoj a postup, ne pro zakonzervování dosavadního stavu. Ti, kteří přišli na jednání zastupitelstva jednou za život když byli pro podporu výkupu pozemku paní iniciátorky petice Papákové? To bychom měli Bohdaneč zase jako před 100 lety, ale nemůžeme žít v muzeu. Když jsem se postavil proti tomu, jak tu nakládala s odpady firma podporovaná jistou koalicí a ta firma neudělala ani pořádnou nabídku a vyhrála jiná, tak se výběrové řízení prostě rozhodnutím rady na návrh starostky zrušilo a firma jela dál pěkně potichu. Proč se to tak udělalo a kdo z toho měl profit? Už nikdy potom jsem nebyl jmenován do výběrové komise....

Někteří mluví o podpoře podnikání, ale jakého, když jediný podnikatelský záměr chtějí zatlouct a na jiný tu není prostor ani lidi. Jak chtějí pomáhat podnikání, když obchodníci krom Vietnamců zavřou krámy v 16 hodin? Budou dělat zase tunel na peníze jako pan Makovský s dalším panem ekonomem Stratilem z Kopřivníku , když vymysleli podporu podnikatelů formou vracení daní přes městský rozpočet stylem čím víc platíš, tím víc Ti dáme? Ukradli z města několik milionů do svých kapes. A obětavě prosazují do městských správních a dozorčích rad svoje rodinné příslušníky na dobře placená místa.  přes 10 let jsem na radnici bojoval proti tomu, aby tam paní starostka zaměstnávala svého syna Jana, který tam jen dělal dusno a nebyl k ničemu. Teď ho přesunula do poradenské firmy GAREP, která pro město dělá další „poradenské“ zakázky o ničem. Na kandidátce jí podpírá ještě její dcera, členka redakční rady Zpravodaje města... Budeme tohle i nadále podporovat?

Cyklostezky, kanalizaci a prodloužení trolejbusu ke mlýnům jsem navrhoval a prosazoval od roku 1996. Chtěl bych zkusit oživit někdejší divadelní ochotnický spolek a pořádání divadelního festivalu Langrův divadelní Bohdaneč v sokolovně, jestli se povede jí opravit.

Chtěl bych, aby radnice dělala věci které má dělat a dělala je správně, tedy pro lidi z města, protože k tomu ta radnice je. Není k tomu, aby se jejím prostřednictvím živili někteří vybraní. Dělal jsem řadu let spoustu věcí pro město zdarma nebo za vysloveně režijní odměnu, protože to považuji pro své město za správné. Ale nemůžu se dívat na to, jak spousta supů krouží kolem funkcí a těší se na to, jak si rozdělí městský rozpočet. Včetně poplatků za odpady.... Jiní slibují co je jejich povinností – a většina ze zvolených si ani hodinu nepamatuje, co slíbili ve slibu zastupitele při nástupu do funkce. A zase tam kandiduje dost vysoko pan Jurenka, který dokázal dříve za celé volební období přijít do zastupitelstva jen jednou do roka, byl jsem u toho... Ale asi už toho nějak moc pamatuji, a chtěl jsem to voličům připomenout.

Děkuji všem za pozornost a zkuste vybírat s rozumem.... sliby jsou chyby!

 

pracovní doba na poště

jak se hospodaří v lesích

až chytíte zloděje za ruku

vracení daní podnikatelům, aneb tunel na městský rozpočet

kolik bude stát provoz infocentra? a také o rozpočtu města

Kolik jste zaplatili za kanalizační přípojku?

Růžový tank ?

Kolik platíte za odpady ???

Legrace s názvy ulic

 Protože se z jednání zastupitelstva dostávají ven pouze věci schválené, rád bych alespoň touto cestou informoval občany o něčem z toho co neprošlo a o názorech, které nejsou vždy zcela v souladu s vedením města. V demokratických zemích to je obvyklé, v našem městském Zpravodaji však vychází jen něco. Ovládá ho totiž paní starostka se svým synem a klan US. Někteří zastupitelé se proto do zasedání často ani neobtěžovali chodit. Prohlédněte si jejich docházku!

V říjnovém zastupitelstvu 2000 jsem měl například vážné výhrady ke změnám v rozpočtu města. Projevily se výrazné rozdíly mezi těžbou a prodejem dřeva z lesů (ztráta, dodatečné fakturace) a byly výrazně překročeny rozpočtované výdaje na tzv. podporu podnikání. Hovořil jsem znovu o tom, že toto opatření je nesystémové a v podstatě vůbec nejde o podporu podnikání, protože se vrací mnohem větší podíl daňových peněz podnikatelům s vyšším daňovým základem - tedy těm, kterým podnikání prosperuje - než těm, kteří mají daňový základ nízký, protože např. začínají a podporu by právě potřebovali. Těm se neposkytuje podpora žádná, tedy jde o vzorec "kdo má hodně, dostane ještě více, kdo má málo, nedostane nic" Navrhl jsem, aby tato "podpora" byla zastavena, protože odčerpala z rozpočtu bezvýsledně již přes 4 mil. Kč. Nabídl jsem, že zpracuji městu revizi vyhlášek o životním prostředí a znalecké posudky pro SFŽP za režijní cenu, protože vyhlášky již neodpovídají platným zákonům. Také jsem navrhl, aby o mimořádných odměnách starostce města rozhodovalo celé zastupitelstvo, ne rada města a aby byly tyto odměny za rok 1999 pozastaveny. Požádal jsem na základě zprávy kontrolní komise o zpracování zprávy o činnosti městské policie za rok 1999 a porovnání skutečnosti se záměrem na zřízení MP.

Všechny tyto návrhy byly zamítnuty. Vyhlášku o nakládání s odpady schvalovalo nakonec zastupitelstvo narychlo až v březnu 2002, když měla být v platnosti již od ledna. Město proto muselo zaplatit některé odvozy odpadů ještě postaru ze svého rozpočtu, ačkoli jsem opakovaně navrhoval přípravu vyhlášky včas.......

V prosincovém zastupitelstvu 2000 jsem se velmi kriticky vyjádřil k tzv. strategickému plánu rozvoje města. Obsahuje podle mne celou řadu položek pro město zbytečných nebo ztrátových, ale naopak v něm chybí některé podstatné věci. Nesouhlasil jsem také již dříve s tím, aby za vypracování tzv. Strategického plánu zaplatilo město 300 tis. Kč, neboť to považuji za nehorázně vysokou sumu vzhledem k rozsahu a kvalitě díla. Alternativní návrh jsem vypracoval zdarma asi za 6 hodin. Doporučil jsem, aby byl plán upraven o nákladové položky a přepracován. Předložil jsem takové doplňující návrhy, jako např. zřízení osvětlení na cyklistické stezce do Rybitví (navrhoval jsem to již v r.1996) a opatření ke zvýšení obchodního obratu ve městě. Strategický plán byl přijat bez nich a ročně stojí město vysoké částky za ztrátový provoz infocentra, k jehož náplni, umístění i skutečné činnosti jsem měl opakovaně také řadu připomínek. Nicméně kamarád a kapelový spoluhráč syna paní starostky vede středisko za velmi slušný bakšiš dál...... Připomínám, že rozpočet městského infocentra byl na rok 2002 schválen nejprve ve výši 730 tisíc Kč, to je víc než polovina provozní dotace pro Základní školu (1300 tis.Kč a nejsou peníze na opravu školní budovy...) a během roku se částka zvýšila na 836 tis. Kč….

Pracovní doba na poště

Za nezbytné považuji rozšíření pracovní doby na poště do 18 hodin a v sobotu dopoledne, což je zejména aktuální v souvislosti se stálým zvyšováním poštovného a pracovní dobou mnoha občanů, kteří si pro tuto službu musí dělat zvláště volno. Otevírací doba 34,5 hod týdně (v r. 2008) se mi zdá pro město a okolí krátká. Zvláště pikantní žert se podařil ředitelství pošt, které na informační tabuli od roku 2001 inzerovalo několik let, že po uzavření pošty je nejbližší otevřená pošta v Praze v Jindřišské. V této věci jsem začal jednat jako zástupce starostky již v r. 1996, ale nikdo v tom po mém odvolání z funkce nepokračoval. Mimochodem, odvolán jsem byl proto, že jsem nesouhlasil s prodejem akcií lázní jistému fondu prostřednictvím lidí propojených stranicky s paní starostkou - jeden z nich se po čase stal tajemníkem úřadu, ovšem jen dočasně, u nás má tajemník obvyklé "volební období" jen 3 roky......Poslední tajemník, který proslul obzvláště nízkým IQ a špatným jednáním, musel už také opustit kancelář, ale ještě se soudí s městem proto, že prý nedodrželo výpovědní podmínky a postup... I starostové se mění, v posledním volebním období nevydržel na svém místě žádný. Také vizitka zastupitelstva!

V případě žádosti zahrádkářů o úpravu náhradní moštárny v bývalém lihovaru se našli před časem jen dva další zastupitelé, kteří mne podpořili ve snaze zachovat a podpořit tuto možnost využití místních zdrojů ovoce a protože se nedostavil k jednání dokonce ani nikdo ze zahrádkářů, byla jejich žádost bohužel zamítnuta. Zahrádkářskou kolonii nechal pan Voborník vyklidit a za někdejším lihovarem se dnes skladují městské odpady, autovraky a podobná neřest a je tam psinec městské policie.

Od roku 1998 bojuji o správné hospodaření s městskými lesy. Správce lesů je totiž odměňován tak, že čím dráž hospodaří, tím větší odměnu dostává. Až do roku 2001 také nikdo nekontroloval, zda vykázané práce souhlasí se skutečností a vždy jsem byl odkázán na nutnost vzájemné důvěry.... Smlouva o činnosti lesního správce a jeho odměňování je špatná, pro město nevýhodná a drahá a dovoluje milionové úniky. Soudný člověk by takovou smlouvu buď nepodepsal, nebo po upozornění na nesprávnosti by se snažil alespoň o nápravu. Paní starostka zůstává v klidu a ve městě se tak neděje a proto jsem musel na jaře 1999 odhalit dokonce pokus o daňový podvod při obchodu s městským dřevem a podat trestní oznámení. Věc byla možná pro některé vyšetřující osoby příliš složitá a neproniknutelná. Zřejmě jiní z toho budou ještě chvíli těžit, ale i skrytý úmysl se hodnotí jako trestný čin. Vyšetřovatel se však v případu nedokázal zorientovat a stíhání raději zastavil.

S tím trochu souvisí krádež ornice z městského pozemku. Při stavbě inženýrských sítí Za Sokolovnou se najednou začala ztrácet ornice, která byla šoférem nákladní Tatry chrudimské firmy odvážena kam jinam, než do zahrádky jednoho místního podnikatele. To se mi zdálo jako trochu silná káva a věc jsem si pro jistotu vyfotografoval. Policii jsem dodal patřičný dokument, jenže ta nezjistila žádné pochybení proti zákonu, protože jsem já jako oznamovatel trestného činu nedokázal uvést hodnotu nejméně 10 aut ukradené ornice a byl jsem dokonce dotazován, proč takovou věc vlastně hlásím na policii......

V r. 2000 byly provedeny firmou Envicon práce na kanalizaci v Družstevní ul. Tyto práce zahrnovaly úplnou stavbu nové splaškové kanalizace, čerpací stanici a domovní přípojky. Domovní přípojky byly rozděleny na veřejnou a soukromou část, z toho soukromou část si platil a zajišťoval každý majitel nemovitosti sám a veřejnou část zajišťovalo město. I přes výběrové řízení byly náklady na výstavbu poměrně vysoké, za 1 m přípojky DN 200 se účtovalo 6.136 Kč, k tomu šachty, event. další objekty. Fakturace byla provedena tak, že celé náklady skutečného provedení byly přefakturovány na majitele nemovitostí. U soukromých rodinných domků byla uskutečněna dohoda o velikosti podílu majitele s ohledem na délku přípojky a postupovalo se jinak, než v případě domů v Družstevní ul. č.p. 500, 501, 506 SBD Družba a bytovek Telecomu. Zde byly majitelům přeúčtovány celé náklady na veřejné přípojky a šachty, aniž by byla zohledněna výše státního příspěvku na tuto stavbu. U ostatních soukromých domů byla výše státního příspěvku zohledněna v podílu mezi veřejnou a soukromou částí přípojky, pokud nebyla budována šachta.

Připomínám, že stavba je financována tak, že Státní fond životního prostředí hradí 30% nákladů, z nichž není veřejná část přípojek vyjmuta, na dalších 30% nákladů poskytuje půjčku s odloženou splatností od 1.3.2003 a úrokem 3% a teprve zbytek (60%) nákladů hradí město.

Z tohoto důvodu se mi jeví správným, aby fakturace nákladů, prováděná výše uvedeným subjektům, byla snížena o 30%, tedy o část dotovanou státem. Město by tím totiž jinak získalo od poplatníků prostředky navíc, podle mého názoru neoprávněně a v rozporu se smlouvou se SFŽP. Při případné kontrole SFŽP by mohlo dojít až k odejmutí poskytnuté podpory. Ani těmto, ani jiným subjektům město nerozdělovalo k úhradě žádné další náklady (např. za investorskou činnost apod.).

Tento návrh zastupitelstvo neschválilo.

Tunel na městský rozpočet?

 Ve Zpravodaji města se objevila v souvislosti s mým jménem řada politicky zavádějících a ne vždy zcela správných informací. Protože jsem nedostal možnost se k nim vyjádřit včas nebo současně, činím tak nyní. Opakovaně jsem se tři roky zlobil kvůli vracení daní podnikatelům, protože vrátit někomu s fungující firmou 60% již odvedených daní považuji přinejmenším za rozhazování peněz z městské pokladny. Jako zastupitel také nemohu schvalovat výdaje předem tak, že nevím, kolik to bude. Vysvětlení, že nám již přišlo víc peněz z daní do pokladny nepovažuji ještě za dostatečné, protože by bylo třeba analyzovat věc hlouběji a zjistit, kolik podnikajících osob do města skutečně přišlo a zda nešlo jen o stoupající zisky těch, kteří zde byli již dříve. Podpora prosperující soukromé osoby na úkor pokladny města jeví se mi totiž zbytečnou. A jak to dopadlo?

Je poněkud neúplná informace starostky na druhé stránce 8. čísla Zpravodaje 2001 pod názvem “Informace o výsledku vyšetřování” o tom, že bylo odloženo vyšetřování trestního oznámení ve věci poskytování příspěvků podnikatelům z rozpočtu města. Skutečný stav je ale následující: Celkem 8 podnikatelů, z nichž někteří dokonce ve městě vůbec nepůsobí, si za asistence většinové koalice v zastupitelstvu rozdělilo z městského rozpočtu “podporu” ve výši 6 943 675,50 Kč za roky 1999 a 2000. Někteří z nich v době příjmu této “podpory” svou živnost ve městě dokonce omezili nebo přestali podnikat. Navrhoval jsem v zastupitelstvu při projednávání návrhu této podpory, aby tzv. podpora podnikání mohla být využita pouze účelově, jen pro zřízení nového pracovního místa ve městě nebo pro údržbu a opravy zařízení spojeného s podnikatelskou aktivitou příjemce podpory. Tento návrh, doložený modelovým propočtem, zastupitelé koalice zamítli. Příjemcem podpory byl pak dokonce člen rady města ing. Makovský, který program vypracoval, ačkoli jako fyzická osoba ve městě nepodniká. Sazba podpory byla progresivní, čili kdo měl s podnikáním problémy a potřeboval pomoc, ten podporu nedostal, zatímco naopak ti, kteří měli daňový základ nad 5 mil. Kč, mohli klidně dostat zpět 60% zaplacené daně. Každý podnikatel jistě ví, kolik asi je třeba udělat práce, aby byl zdaněný zisk 5 mil. Kč. Zastupitelstvo přes můj protest schvalovalo vyplácení této “podpory” bianco, tedy bez znalosti její skutečné výše (!!!) a bez mnou navrženého určení do rozvoje podnikatelské činnosti, pro kterou by mohla podpora být jedině účinná. Protože jsem takové hospodaření s prostředky města považoval za nesprávné, podal jsem trestní oznámení, které se týkalo daňových úniků a poškozování hospodaření města. Toto trestní oznámení se stále ještě vyšetřuje a bylo pak rozděleno do dvou případů. V prvním z nich bylo trestní stíhání odloženo (nikoliv ale zastaveno), v druhé části pokračuje a věc se dále vyšetřuje. Pro úplnost musím ještě dodat, že v zastupitelstvu předložil ing. Makovský také materiál, který se snažil doložit nárůst daňových příjmů města právě v době, kdy byla podnikatelská “podpora” vyhlášena. Tento materiál ani jeho autor však nebyli schopni na můj dotaz doložit, že tento nárůst byl způsoben právě tímto opatřením, a ne jen lepším účetním výkazem podporovaných firem. Podotýkám, že šlo o období let 19999 – 2000 a každý občan města jistě ví, kolik fyzických osob – podnikatelů se v té době přistěhovalo nebo ve městě začalo úspěšně podnikat.

Na páté stránce Zpravodaje č.8/2001 píše pan Jouza článek s titulkem “Je v demokracii dovoleno mystifikovat veřejnost” I zde jsou uvedeny nepřesné a neúplné údaje. Je pravdou, že jsem napsal dopis, ve kterém se objevila pravděpodobně nesprávná informace o tom, že paní starostka byla členkou KSČ. Bylo to v souvislosti s projevem nesouhlasu s instalací tzv. Růžového tanku a uvedená nesprávná informace nebyla zveřejněna na Internetu, jak píše autor, ale byla obsahem dopisu, který ale nebyl panu Jouzovi adresován. Je divné, že právě on čte cizí dopisy a navíc nepíše o celém jejich obsahu. Také nepíše o tom, že za nesprávnou informaci jsem se včas omluvil a dementoval jsem ji na těch místech, kam byla zaslána. Rozhodně nebyla nikde uvedena na veřejnosti a tedy již titulek článku byl mystifikací veřejnosti, tentokrát ale pisatelem. Již v zastupitelstvu jsem 27.6. instalaci barevného artefaktu označil veřejně a hlasitě za pokrytectví a politicky účelové zviditelňování se členů městské rady, které nemá se zásluhami o odchod sovětských vojsk nic společného. Uspořádat k tomu ještě pouť se mi zdálo již vůbec nepřiměřené a poťukal jsem si na čelo stejně jako později řada mých spoluobčanů. V souvislosti s uvedeným dopisem bylo na mne podáno trestní oznámení pro pomluvu. To se stalo moderním mezi pravicovými politiky v poslední době, avšak je ostře kritizováno dokonce i senátory z USA pro omezování svobody projevu. O tom se objevily rovněž zprávy na veřejnosti. S potěšením musím všem sdělit, že můj čin nebyl shledán pomluvou a trestní stíhání bylo zastaveno (nikoli jen odloženo). Toto trestní oznámení považuji pouze za pokus o diskreditaci mé činnosti v zastupitelstvu, kde se často kriticky stavím k takovým návrhům, které nemají s rozumným hospodařením s majetkem města mnoho společného a nesouhlasím s návrhy, vedoucími k obohacování některých jednotlivců na úkor rozpočtu města nebo s některými činnostmi, které jsou podle mne přinejmenším na hranicích mezi podnikáním a korupcí. Nelíbí se mi například, když akci "sponzoruje" firma SK Pardubice, která podniká v odpadech a neplatí faktury svým dodavatelům ani neprovozuje svou činnost tak, jak má. K věci se pak vrací celkem zbytečně paní starostka formou Otevřeného dopisu ve Zpravodaji 1/2002. Z faktů zde uvedených i ze záznamů z jednání zastupitelstva si udělá člověk jasný obrázek o tom, že paní starostka skutečně jedná jako za totality před 50 lety - jen Ona a Její Strana mají vždy pravdu......

O odpadech ve městě....

V březnovém zastupitelstvu roku 2002 byla veliká legrace. Nejprve se schvalovala vyhláška města o nakládání s odpady. Ačkoliv se již předtím probíral její návrh, ještě při projednávání si někteří zastupitelé (většina tvořená stranami US, koalice a ODS) nevšimli, že mají obráceně sešitou jednu stránku. Upozornil jsem je na to, když nemohli najít odstavec, ke kterému jsem měl připomínky. Dost dobře to ilustruje jejich přípravu na zasedání zastupitelstva - mají totiž vše rozhodnuto Matkou Stranou předem. Velice zvláštní pohled na současnou ekonomickou situaci svých spoluobčanů projevili titíž zastupitelé při projednávání výše poplatků za odpady. Nejen, že je nezajímalo, jak a z čeho byla výše poplatků vypočtena (dostali jsme dvojí podklady, každé jiné), ale zatímco schválili osvobození vojáků základní služby a osob ve výkonu trestu od těchto poplatků, zamítli můj návrh, aby byli osvobozeni také studenti středních a vysokých škol, kteří jsou celoročně na kolejích a internátech a poplatek platí tam. Zde ho budou platit jejich rodiče tedy podruhé a studenti byli našimi zastupiteli (opět tatáž většinová koalice) postaveni někam hluboko pod kriminálníky. Nakonec přece jen jeden z mých návrhů prošel - upozornil jsem totiž zastupitele na to, že jim jaksi uteklo, že ti z Bohdanče, kteří mají na území města rekreační zahrádku, by platili za odpady dvakrát. Protože do vlastní kapsy je nejblíže, tentokrát můj návrh prošel. Podotýkám, že já žádnou externí zahrádku ani děti na studiích nemám.

Legrace s pojmenováním ulice

V březnu 2002 se také konečně měla pojmenovat nově vzniklá ulice v rodícím se sídlišti rodinných domků u sokolovny. Slepá ulice je tvaru T a byla předložena řada návrhů pro její pojmenování. Já jsem navrhoval, aby se jmenovala Javorová nebo Pod Javory na památku javorů, které zde nechal před dvěma lety skácet městský "ekolog" a syn paní starostky v jedné osobě. Bylo by to v souladu s tím, že v okolí jsou ulice Pod Břízkami nebo Topolová a V Lískách a takový název nepodléhá politickým tlakům na přejmenování. Někteří navrhovali jména velmi zajímavá pro budoucnost, třeba Bavorsko, prý podle někdejší hospody zde, ale spíš jako záloha pro některé jiné osoby do naší republiky stále mířící. Posléze byl navržen název Za Sokolovnou. Namítal jsem, že to je nesmysl, protože to je už jiná ulice a bude se to plést, navíc jeden dům v ulici Za Sokolovnou má úřední adresu Za Školkou a tak vnikne totální chaos. Když mi bylo vysvětleno, že to bude název pro celou lokalitu podobně jako Na Lužci, připomněl jsem kolegům zastupitelům, jak rozhodovali nedávno a že by se měli tedy držet toho, co sami zavedli. Když totiž o necelá tři roky dříve, 27.5.1999 rozhodovalo stejné zastupitelstvo o zřízení nové ulice Na Baště, namítal jsem, že to není ulice, ale cesta s jedním domem, která je pokračováním existující ulice Polní a není tedy třeba nového jména, neuspěl jsem proti většinové koalici. Tentokrát se situace opakovala v obráceném gardu - prostě nezáleží na tom co je předmětem návrhu, ale KDO to navrhuje...

V roce 2008 jsem navrhl, aby se ulice mezi Gočárovou a družstevní pojmenovala Rybářská v návaznosti na pojmenování ulic v lokalitě Podhaltýřský, kde (kupodivu) zvítězil můj návrh na pojmenování ulice Vilémova po Vilému z Pernštejna.

Bylo to tak: Přišel čas pojmenovávání a byli jsme opět vyzváni jako zastupitelé namáhat si mozkové závity. Protože šlo o lokalitu s historickým názvem Podhaltýřský - tedy vodnicko rybářskou - navrhl jsem pro 3 ulice jména tří zasloužilých budovatelů rybníkářského systému kolem města:

Vilémova podle Viléma z Pernštejna, který se v historii o význam našeho města a rybníkářství zasloužil jako manažer nejvíce,

Vlčkova, Jan Vlček byl významný fišmistr a osobnost v době výstavby Opatovického kanálu

Křenkova, Jan Křenek z Čestic byl jeden z významných stavitelů Opatovického kanálu

Tyhle návrhy nemohly neprojít alespoň pokusem o blokaci se strany kocourkovských a tak došlo zase po dlouhé diskusi v zastupitelstvu k tomu, že ze tří ulic se staly jen dvě, protože dvě kratší byly po návrhu současné opozice sloučeny s tím, že tam je jen málo domů. Tak jsem si jen připomněl příběh o ulici Za Baštou s domem jedním a hořce zaplakal nad lidskou hloupostí.

Nicméně abych skončil optimisticky, tak jsem také již před časem zjistil, že máme po celou dlouhou dobu v husté zástavbě ulici, která vyhovuje shora popsané definici a ještě jméno nemá, aniž si toho kdo z kocourkovských všiml. Zkuste přemýšlet kde to asi je, já jsem jí navrhl jméno Rybářská. Není to proti ničemu a nemusí se to měnit podle toho, který politik se chce právě zviditelnit. Třeba to v zastupitelstvu projde, i když jsem to navrhl já.

 Když jsem navrhl novou bytovou lokalitu pojmenovat Pivovarská, návrh neměl opět z cizích mozkových závitů konkurenci, ale aspoň byl změněn na Za Pivovarem, aby se to hůř psalo, i když pivovar tu dávno není.

Jak jsme nepřispěli na povodněmi postižené…

Při jednání zastupitelstva 13.8.2002 právě vrcholila povodeň v Praze. S kolegou ing. Mikanem jsme navrhli, aby bylo uvolněno zatím alespoň 100 tis Kč z rozpočtu města na pomoc do jižních Čech, konkrétně do Strunkovic nad Blanicí. Tento návrh další zastupitelé (krom KSČM) NEPODPOŘILI a tak jsme si jako město udělali docela pěknou ostudu. Když byla vidět docela pěkná odezva v tisku, rozhodla rada města o vypsání veřejné sbírky – aby město náhodou nemuselo dát nějaké peníze navíc. Zastupitelé Makovský (US) a Izák (ODS) ještě 24. září tvrdili, že přece nemáme jako zastupitelé mandát k tomu, abychom nějaké peníze z městského rozpočtu uvolnili……A že já prý jsem já zvláště náchylný k tomu, abych takto cizí peníze rozhazoval. Vysvětlil jsem mu tedy, že jsem ještě před vypsáním městské sbírky odeslal ze svého do jižních Čech částku, která je několikanásobkem toho, co se vybralo na hlavu v městské sbírce. Občané a podniky města složili do sbírky necelých 300 tis. Kč, to je v průměru stokoruna na hlavu. A na můj návrh posílit tu sbírku ještě 100 tis. Kč podle mého původního návrhu rozhodli, že se do sbírky dá z městských peněz jen 50 tis. Kč, to je 16,70 za hlavu…..  Hluboce se za taková rozhodnutí stydím a všem jsem v zastupitelstvu řekl, že takoví lidé do zastupitelstva nepatří.