uvod

Vítejte na stránkách nezávislého ekologa   Ing. Jiřího Klicpery, CSc.  !!!     

Pod názvem EKOING prezentuji činnost, která se může nazývat inženýrská ekologie. Ta je vyjádřením syntézy moderních odborných ekologických a technických znalostí a schopností s požadavky na trvale udržitelný rozvoj společnosti, s co nejlepší dosažitelnou ochranou životního prostředí a s maximální šetrností k využívání přírodních a surovinových zdrojů, respektujíce přitom i ekonomické podmínky a možnosti současné společnosti.

Dobrovolně a zdarma pro veřejnost se zabývám - v mezích časových možností - také monitorováním kvality vody v přírodních koupacích lokalitách, které nekontroluje hygienická služba. V koupací sezoně ZDE najdete aktuální informace o mnoha lokalitách a jejich biologickém stavu, zejména o výskytu sinic a vodních květů. Informace od roku 1995 poskytuji zdarma i tisku a Českému rozhlasu Pardubice. jestli se chcete dozvědět něco o tom, jak se to dělá a které koupací lokality jsem prověřil, podívejte se sem! Historii vývoje koupacích vod, jak jsem je monitoroval v minulosti, najdete ZDE.

Poslední Zpráva o stavu životního prostředí 2014 v Lázních Bohdaneč je zde

Kus praktické ekologie a o tom, jak Vás může přiotrávit obyčejná thuje, si můžete přečíst i s internetovými odkazy na zdroje. Tuto informaci prohlásila redakční rada a vedení města za poplašnou zprávu a odmítli ji otisknout v městském zpravodaji.

Aktuálně je třeba upozornit na  ohlašování údajů pro vodní bilanci, což je zákonná povinnost stanovená v § 22 odst. 2 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách (vodní zákon) a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky č. 431/2001 Sb., o obsahu vodní bilance, způsobu jejího sestavení a o údajích pro vodní bilanci. V souvislosti s přijetím novely zákona č. 25/2008 Sb., (zákon o integrovaném registru znečišťování životního prostředí a integrovaném systému plnění ohlašovacích povinností) a s vydáním nové prováděcí vyhlášky č.288/2013 Sb. jsou provozovatelé povinni provést tuto ohlašovací povinnost od 1.1.2014 prostřednictvím upraveného portálu ISPOP na internetových stránkách www.ispop.cz. tento portál se mění průběžně a tak se předávané údaje postupně rozšiřují.

Nabízím Vám, že Vás zbavím starostí s touto ohlašovací povinností, pomohu Vám bez zbytečných odkladů, svědomitě a v souladu s platnými právními předpisy. V případě zájmu mě můžete kontaktovat prostřednictvím E-mailu nebo přímo telefonicky.

 

Byl jsem 16 let členem zastupitelstva města Lázně Bohdaneč a zájemce budu zde informovat i svých názorech a aktivitách na úrovni města a v bytovém družstvu. Také pracuji ve Svazu cyklistiky Pardubického kraje, kde jsem sekretářem. V posledních letech pracuji pro různé evropské instituce, včetně EBRD, UNDP a pomáhám po Evropě i dál.

 

V roce 2009 jsem promluvil do lží politiků a šíření nepravdivých poplašných zpráv o spalovně průmyslových odpadů v Rybitví. V neděli 31.1.2010 vydalo Ministerstvo životního prostředí negativní stanovisko k záměru, jak byl posuzován (nikoli ale k výstavbě spalovny, jak často uvádějí media). Ministerstvo podlehlo jako odborná složka politickým tlakům z regionu a hloupost zvítězila nad odbornou správností - v posouzení se totiž konstatuje, že takováto spalovna by byla schválena v kterémkoli státě EU - krom Pardubického kraje ovšem. V současnosti se připravuje několik dalších zařízení na energetické využití odpadů, je třeba jmenovat alespoň Karvinou, Chropyni, Jihlavu nebo již funkční Chotíkov. Na přípravě jihlavského ZEVO jsem měl příležitost se významně podílet. Pardubičtí radní ale navázali na někdejší hloupost chrudimských, kteří před 150 lety odmítli železnici jako nebezpečnou pro město a člověka, a na hloupost hradeckých, kteří před 20 lety odmítli připojit Hradec Králové na pardubickou čistírnu odpadních vod, aby se Hradec nestal ekonomicky závislým na Pardubicích. Dnes tedy mají stočné a vodné vyšší, než u nás a připlácejí na zisk společnosti Veolia. Hloupost opět v demokratickém systému zabodovala a odpady se budou ještě chvíli dál skládkovat - komu ku prospěchu budeme vypouštět do ovzduší výpary a skleníkové plyny ze skládek a připravovat časovanou bombu pro budoucnost?...  Skládkování neupravených odpadů ale končí 2024, vážení!!! V Pardubickém kraji není skládka, na kterou je pak budeme moci dávat, kam s nimi? Co s odpady dál, dokážeme je alespoň energeticky využívat? Všechno přece nejde recyklovat a znovu využít! Ale připomeňme si, že pravda je podle jedné z definic to, co lze prokázat objektivními argumenty a ne vždy to, co si myslí hodně lidí. V posuzování byla totiž brána v potaz jen politiky a jim pochelebujícími redaktory ve sdělovacích prostředcích uměle vyvolaná psychóza a nesouhlasné argumenty, nikoli "mlčící většina". Přestože nesouhlasné argumenty byly objektivně vyvráceny, hon na čarodějnice pokračuje! Až v poslední době se soudy umoudřily a daly průchod pravdě a spravedlnosti podle věcných, nikoli politických argumentů. Pardubice dokonce chtějí odkoupit spalovnu za účelem jejího zbourání a nestydí se na to vyžadovat od okolních měst a obcí ještě příspěvek - po našem městě chtěli 1,17 mil. Kč! Naštěstí se podařilo zastupitelstvo přesvědčit, že to není zrovna to co bychom měli platit z městského rozpočtu a tak byla žádost v zastupitelstvu pouze vzata na vědomí.

 

Přesvědčováním můžeme působit buď na city, nebo na rozum. Politici často působí na emoce, aby strhli lidi na svou stranu. Ne vždy jsou jejich argumenty pravdivé, konec konců denně vidíme, jak nám lhali v celé řadě případů, pardubické nevyjímaje. Pod reálnými argumenty pravdy pak přízeň politiků vyprchá a následuje hněv. Rozum však můžeme uspat jen dočasně, nelze jej vyřadit natrvalo ze hry. Dříve či později budeme politikům i jejich pochlebovačům klást nepříjemné věcné otázky, a to i v případě energetického využití odpadů.

 

Materiály k procesu EIA o spalovně v Rybitví najdete na stránkách MŽP nebo Cenia s kódem MZP186.